+45 30241806

Der findes ikke nogen "rigtig" måde at være i verden på. 

Men der findes helt sikkert en måde der er rigtig for dig.

Livet består i at finde og genfinde det der er rigtigt for dig


SAMTALER DER SKABER FORANDRING, MOTIVATION OG UDVIKLING

 • Er livet svært efter skilsmisse eller parbrud
 • Lever du dit liv uden nogen egentlig retning eller formål?
 • Er du udfordret i dit kærlighedsliv?
 • Har du svært ved at være tilstede i dine relationer, på dit arbejde eller bare i livet generelt?
 • Ønsker du noget andet end singlelivet, eller blot at nuancere det?
 • Føler du dig stresset eller deprimeret fordi du er eller har været igennem større livsomvæltninger (fyring, sygdom, dødsfald)
 
 
 • Hos mig arbejder vi på at du genfinder det der er meningsfuldt i dit liv og hvordan du fastholder det når følelserne prøver at tage over.
 • Få værktøjer til at genfinde motivationen samt styrke din disciplin få at nå de mål du sætter dig.
 • Sammen finder vi DÉT der er vigtigst for dig og får sat retningen mod det.
 • Hos mig arbejder du med at sætte sunde grænser og genkende dine egne mønstre.
 • Gennem øvelser og sammenhængende praksis kommer du til at opleve et større nærvær med dig selv – hvilket du vil opleve forandrer dine relationer.
 • Jeg hjælper dig med at blive mere klar på dit valg af partner og hvilke værdier der er vigtige for dig. Således vælger du mere bevidst i din næste kærlighedsrelation.
 • Jeg hjælper dig ud af din stresstilstand og giver dig øvelser til langsomt at ændre rutiner og livsmønstre som en vej ud af stress.


  Individuelle forløb er ofte svære at estimere, men min erfaring er at vi som regel når langt med 5 til 8 sessioner.

Kort ventetid